2755

Datsun Roadster & Failrady SAE Clutch Pressure Plate Bolt Kit

Datsun Roadster & Fairlady SAE Clutch Pressure Plate Bolt Kit USA 

63 - early 67 SAE Clutch Pressure Plate bolt kit

Search